Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

xfrd
19:43
5880 a7b2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahelenburns helenburns
19:40
7967 86c7 390
Reposted fromtwice twice vialoveit loveit
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

June 13 2015

xfrd
19:19
chuj-kurwa-złamany, pomyślała, uśmiechając się uprzejmie.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainvisibility invisibility
xfrd
19:19
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viainvisibility invisibility
xfrd
19:15
Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?
Reposted fromdepresja depresja viainvisibility invisibility
xfrd
19:11
0144 1030 390
Reposted fromYuei Yuei viaktotylkowie ktotylkowie
19:10
2452 e3b9 390
Reposted frommaking-love making-love vianfading nfading
xfrd
19:10
0320 5d36 390
Reposted fromiwtbsab iwtbsab viaperseweracje perseweracje
xfrd
19:10
4676 3b1f 390
Reposted fromrol rol viaperseweracje perseweracje
xfrd
19:09
5245 8455 390
Warpaint
Reposted fromOFFka OFFka viahelenburns helenburns
19:08
xfrd
19:06
-Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
xfrd
19:05
8228 3986 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viainvisibility invisibility

May 24 2015

17:05
4082 3a4b 390
Reposted fromohnina ohnina viaburdel burdel
xfrd
17:05

nie za­kochuj się
ostrzegam
tak jak większość ludzi
przed­sta­wia się światu
po­win­nam mieć to na wizytówce

od­wróć myśli
za­nim zaczniesz marzyć
o wspólnej przyszłości

będzie ci przy mnie nieziemsko
racja
ale nikt nie mówi tu o niebie
nie mu­sisz iść za mną w ogień
to i tak będzie piekło

mam błąd wpisany
w akt urodzenia
żyję

— Maria Goniewicz 'Uwaga'
Reposted frombzdura bzdura viaburdel burdel
17:05
5935 154b 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaburdel burdel

April 03 2015

23:21
7745 8502 390
xfrd
23:20
2394 4399 390
Reposted fromtelewizja telewizja viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
23:19
9566 4d61 390
xfrd
23:18
6772 a286 390
DZIŚ.
Reposted fromyukii yukii viajossie jossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...