Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

xfrd
23:17
xfrd
23:17
0486 d84a 390
Reposted fromlittlefool littlefool viajossie jossie
xfrd
23:16
0173 a009 390
Reposted frommathema mathema viaburdel burdel
xfrd
23:16
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
xfrd
23:16
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viainvisibility invisibility
xfrd
23:15
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajossie jossie
xfrd
23:15
- Ja chcę być lekarzem. 
- Taki wstyd w rodzinie! A ja marzyłam, że będzie artystą. Kiedy nosiłam go jeszcze w łonie, biegałam po lesie nago, śpiewając Bacha. Wszystko na nic. 
- Widocznie mama fałszowała.
— Sławomir Mrożek "Tango"
Reposted fromrol rol viajossie jossie
xfrd
23:14
Reposted fromkjn kjn viajossie jossie
23:14
…and we drink our
coffee and pretend
not to look at
each other.
— Charles Bukowski, from Luck (via sunst0ne)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaRecklessKid RecklessKid
xfrd
23:13
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
Reposted fromsoviolently soviolently viaRecklessKid RecklessKid
xfrd
23:13

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
xfrd
23:13
było mi(nę)ło
— wcalenieszkoda
xfrd
23:13
xfrd
23:12
8875 23f3 390
Reposted fromdisheveled disheveled viaburdel burdel
23:12
xfrd
23:12
Ostatnio całkiem jakbym martwa była. Chodzę, robię, a w środku pusto... Zima ciągnie się boleśnie. Jakbym miała nie doczekać lata...
— Jelena Czyżowa, Czas kobiet
Reposted frombeltane beltane viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 15 2015

12:26
7902 7e92 390

thisisjennnifer:

☾Without you it’s hard to survive☽

12:26
7903 3fab 390
12:25
Psycholodzy twierdzą, że nie powinniśmy żalić się innym ze swoich zmartwień, ponieważ nawet 80% ludzi cieszy się z tego, że inni mają problemy
— (via w—o—u—n—d)
12:25
7905 a7fe 390

faintl-y:

edit

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl